Our services

 

Každé podnikanie maximalizuje zisk tým, že minimalizuje svoje náklady.

Spoločnosti dnes využívajú širokú paletu rôznych telekomunikačných služieb. Ich rozmanitosť so sebou prináša zvýšené nároky na ich manažovanie a správu. Rýchly vývoj a neustále zmeny v telekomunikačnom sektore zase vyžadujú dokonalú znalosť a vzdelávanie sa v tejto oblasti.
Potrebné znalosti nemusia byť v rámci spoločnosti k dispozícii, preto prinášame profesionálny Manažment telekomunikačných služieb.
Zabezpečíme komplexnú správu telekomunikačných služieb, poskytujeme konzultácie pri rozhodovaní, zastúpime vás pri rokovaniach s dodávateľmi telekomunikačných služieb.
Prispôsobíme správu telekomunikačných služieb vašim požiadavkám a potrebám.

Výberové konania

Verejné obstarávania

Audity
AUDIT obsahuje zhodnotenie zmluvných vzťahov, reálny priebeh spotreby, súčasný vývoj na telekomunikačnom trhu. Ďalší rozsah je dohodnutý individuálne, podľa potrieb klienta.

Správa telekomunikačných služieb

operatívna činnosť, aktivácia, deaktivácia, zmeny, iné
manažovanie nákupu koncových zariadení /akciové a neakciové MT/
reporting, pravidelné mesačné výkazy prevádzkových nákladov podľa štruktúry dohodnutej so zákazníkom
evidencia
kontrola

Poradenstvo

Konzultácie
Manažment zahŕňa spoluúčasť na rokovaniach so zástupcami telekomunikačných podnikov, návrh zmlúv, porovnanie so stavom na telekomuniakčnom trhu

Call centre

+421 902 588 888

+421 918 900 700

+420 721 198 456

Telecom Controls

 

Vyvinuli sme analytický nástroj - systém Telecom Controls, ktorý dokáže v zadaných časových intervaloch vyhodnotiť správnosť nastavenia služieb pre jednotlivých užívateľov mobilných hlasových a dátových služieb.
Na základe reálneho využívania služieb systém Telecom Controls odporučí zmenu /pripadne ponechať/ a zároveň výsledok takejto optimalizácie ihneď premietne do zníženia nákladov vynakladaných na telekomunikačne služby pre celú spoločnosť.


Čo k tomu potrebujete

 • údaje o reálnej prevádzke na všetkých SIM kartách /získate ich od telekomunikačného podniku/
 • zmluvné dokumenty /Rámcová zmluva, Obchodné podmienky/

 

Čo od nás dostanete

 • výsledok analýzy
 • výška predpokladanej úspory ( %, € )
 • návrh riešenia

 

Postup

 • 1. krok analýza (99,-€ )
 • 2. krok implementácia výsledkov analýzy ( cena v závislosti od výšky úspory )

 

Ďalšie možnosti využitia

 • pevné hlasové služby
 • pevné dátové služby
 • mobilné hlasové služby
 • mobilné dátové služby
 • evidencia koncových telekomunikačných zariadení

Rôzne reporty:
 • oddelenia, stupne riadenia, nákladové strediská
 • druh prevádzky
 • výška fakturácie
 • užívateľ
 • interné smernice, schvaľovacie postupy
 • čas ( história, aktuálny stav, plánovanie)
 • viazanosť služieb

Company

 

Máme dlhoročné praktické skúsenosti z práce v telekomunikačných a konzultačných spoločnostiach. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne, načúvame jeho potrebám a snažíme sa na svet pozerať jeho očami. Navrhujeme riešenia, z ktorých jednoznačne vidieť, že rozumieme tomu čo ponúkame a čo vlastne klient potrebuje. Sme jednou z prvých spoločností v stredoeurópskom priestore, ktorá takéto služby poskytuje.

 • Program pre komory. Špeciálne volacie programy pre členov komôr.
 • Developerské projekty. Príprava a dohľad zabezpečenia telekomunikačných služieb pre novostavby.
 • Riešenia pre konzorciá a nadnárodné spoločnosti.Podľa potrieb a individuálnych požiadaviek klienta.

Who we are?

Telecom Consulting Group bola založená v roku 2005. Poskytujeme konzultačno-poradenskú činnosť v oblasti telekomunikácií. Vďaka tímu odborných konzultantov a technikov s dlhoročnými skúsenosťami a komplexným poznaním telekomunikačného trhu, vieme klientovi navrhnúť a implementovať optimálne riešenie. Také riešenie, ktoré mu prinesie nielen najmodernejšie služby a produkty, ale aj finančnú úsporu. Ku každému klientovi pristupujeme osobitne /má prideleného konzultanta/, presne podľa jeho potrieb a predstáv. Potrpíme si na stopercentnú diskrétnosť a dôveru. To nám umožňuje mať s klientom absolútne nadštandartný vzťah a v tomto zmysle sa aj o klienta starať.

Our offer

Výhody pre Vašu spoločnosť:

 • schopnosť sústrediť sa len na hlavný predmet podnikania
 • profesionálna správa významnej nákladovej oblasti - telekomunikácie
 • nižšie náklady na telekomunikačné služby /pevné, mobilné, dáta, Internet/
 • uvoľnenie zdrojov na iné účely
 • vyššia kvalita poskytovaných služieb
 • menšia závislosť na vnútorných zdrojoch
 • vyššia flexibilita plniť meniace sa obchodné podmienky
 • prísnejšia kontrola rozpočtu, evidencia
 • nižšie priebežné prevádzkové investície v oblasti vnútornej infraštruktúry
 • možnosť získať inovačné nápady
 • možnosť prílevu hotovosti v dôsledku prevzatia majetku na poskytovateľa

 

Prečo to robíme

Veríme v právo využívať také služby, aké len skutočne potrebujeme.
Služby kvalitne a za primeranú cenu.
Toto právo ma každý klient telekomunikačného podniku.
Spoločnosti platia za telekomunikačné služby 10 - 50 % viac ako by mali.
80 % telekomunikačných faktúr obsahuje chyby.
Klienti môžu znížiť svoje náklady na telekomunikačné služby o 20 - 50 % .

SW - OPTITEL 2017

Optitel is a professional tool (software) designed to analyze the available data.
The result is a reduction in telecommunication costs and finding errors.

01/2014

Our company in cooperation with Slovak Telekom provides the Slovak Bar Association and members of the Chamber for a new program Lawyer.

2013/2014

For the Ministry of Justice of the Slovak Republic provides consulting services

Naši klienti

 

Zoznam našim spokojných klientov

Schnellecke Slovakia
Schnellecke Bohemia
Slovenská advokátska komora
Ministerstvo spravodlivosti SR
ALFANA
B Braun /Praha - Bratislava/
SLOVAKODATA
Automobilové opravovne MV SR
CGI /Logica/, /Praha - Bratislava/
Essilor
Message sent
Message was not sent

SLOVAKIA

Bratislava:
Telecom Consulting Group s.r.o.
Medveďovej 34, 851 01
mobil: +421 902 132 482
mobil: +421 918 900 700
email: tcgroup@tcgroup.sk

CZECH REPUBLIC

Praha:
Telecom Consulting Group s.r.o.
Na Ovčáckém 1709/22, 107 00
mobil: +420 721 198 456
email: tcgroup@tcgroup.cz